Strategie & Concept (SCO)

Doelgroepen/publieksgroepen

Doelgroep & publiekgroeps mapping en acties

Opdracht

Breng de doelgroepen en publieksgroepen letterlijk in kaart. Denk na over wat je wilt bereiken bij elke doelgroep en welke informatiebehoefte doel- en publieksgroepen hebben. Koppel zo doelen aan je doelgroepen. Bedenk vervolgens acties die je zou kunnen doen om deze doelen te bereiken. Vertaal dit naar minimaal 10 acties gericht op verschillende doelgroepen. Zorg ervoor dat deze acties bijdragen aan de merkpositionering die jullie eerder hebben geformuleerd.

Uitvoering

We zijn eerst een beetje gaan denken naar wat voor mensen Moeders Mooiste te maken heeft. Hierna hebben we deze in de verschillende publieksgroepen gehangen en hebben we hierna verschillende acties bedacht om deze groep aan te spreken.

Reflectie

Deze opdracht heeft me bewuster gemaakt van de verschillende publieksgroepen die er zijn en waar de band mee te maken heeft. Door deze groepen te categoriseren is het makkelijker om te kijken naar welke groep wat voor informatie nodig heeft.

DoelgroepenENpublieksgroepen.pdf

Terug naar Strategie & Concept (SCO) Terug naar boven