User Experience & User Centered Design (UXU)

Evaluatie met gebruikers - Analyse

Testrapport maken

Opdracht

Lever voor je opdrachtgever, een andere proftaakgroep, een testrapport op, met daarin:

- Testresultaten: helder overzicht van de uitkomsten van alle deelnemers

- Conclusies: antwoord op de onderzoeksvraag

- Reflectie: op het proces van het onderzoek

- Aanbevelingen: voor de site en de verbetering van het onderzoek

Uitvoering

Na het uitvoeren van de tests op de website van de andere proftaakgroep zijn we begonnen met het maken van het testrapport. Deze hebben we vrij globaal gemaakt om zo een gemiddelde te pakken van alle gebruikers. Dit bleek na de gekregen feedback niet goed te zijn omdat we zo niet goed zagen wat er wel goed was aan de website en wat beter kon.

Feedback

Ik mis een introductie. Uit de resultaten kan ik niet halen dat jullie 12 mensen getest hebben. In de conclusie staat iets over menuknoppen. Hoe haal je dat uit de resultaten en welke knoppen van het menu zijn niet duidelijk. Geef dit ook duidelijk aan in de aanbevelingen. De aanbevelingen zijn niet concreet. Op dit moment nog niet voldoende.

Reflectie

Het maken van het testrapport heeft weinig extra geboden bij mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik wist al vrij goed hoe een testrapport tot stand kwam en hoe ik deze het beste kan indelen.

EvaluatieMetGebruikers-Testrapport.pdf

Terug naar User Experience & User Centered Design (UXU) Terug naar boven