User Experience & User Centered Design (UXU)

Evaluatie met gebruikers - Voorbereiding

Testplan maken

Opdracht

Je gaat het proftaakmateriaal van een andere proftaakgroep testen. Overleg met de groep welke materialen zij hebben gemaakt en hoe jullie die gaan testen. Schrijf in overleg met je opdrachtgever een testplan en neem hierin de volgende onderdelen mee:

- Testdoel: wat wil de andere groep te weten komen?

- Testpersonen: met wat voor personen gaan jullie testen?

- Aanpak: wat voor test gaan jullie uitvoeren? Werk dit zo gedetailleerd mogelijk uit (testscenario's, vragen(lijsten) etc)

Kijk ook naar de brand guide van de proftaakgroep: wat moet het merk uitstralen?

Voer een proeftest uit met een klasgenoot voordat je je testplan definitief maakt.

Uitvoering

We zijn begonnen met het kijken naar welke functionaliteiten we wilden testen bij een website voor Moeders Mooiste. Vanaf hier zijn we verschillende scenario’s gaan maken en gaan kijken hoe we deze vragen het beste konden stellen. Hierna is er feedback verkregen en is deze aangepast geweest.

Feedback

Testdoel mist, is niet goed geformuleerd.

Dikgedrukte in het begin formuleren.

Aangeven met hoeveel mensen we het gaan uitvoeren 2pp 10 totaal.

Onbekende gebruiker: scenario muziek luisteren niet goed geformuleerd.

Volgen op social media & video's moet bij een ander scenario.

Scenario leren over de band te breed. Specifieker houden.

Losse scenario voor social media.

Foto's losse scenario.

Vragen stellen achteraf.

Wat gaan we analyseren bij de scenarios? Wat meten we voor de mensen die scenarios aan het uitvoeren zijn.

Iemand gaat aan de slag ik wil muziek luisteren over moeders mooiste, wat gaan we dan opschrijven over wat de persoon doet?

Kunnen ze het scenario halen?

Zeg tegen de testpersoon dat ze hardop denken.

Reflectie

Door het maken van deze opdracht ben ik beter geworden in het maken van testplannen. Met de feedback weet ik nu ook hoe ik mijn testplan kan verbeteren en naar een hoger niveau kan tillen. Ik ben van plan om dit te gaan doen tijdens sprint 5.

EvaluatieMetGebruikers-Testplan.pdf

Terug naar User Experience & User Centered Design (UXU) Terug naar boven