User Experience & User Centered Design (UXU)

Heuristische evaluatie

Vuistregels bij UX

Opdracht

Test een product of prototype op alle 10 usability heuristics

Geef een mogelijke oplossing voor elke heuristiek (of laat het goede voorbeeld zien)

Uitvoering

Bij deze opdracht was ik vrij snel klaar met het bedenken van welk product ik ging testen op de 10 heuristieken, mijn portfoliowebsite. Deze heb ik hierna grondig doorgekeken en waar nodig aanpassingen gemaakt. Deze staan ook in het document hiernaast.

Reflectie

Deze opdracht heeft mij nieuwe inzichten gegeven als het gaat om usability van websites en producten. Er zijn enkele basisdingen die (van een gebruiker) verwacht worden van een website, dingen zoals laten zien dat er iets aan het laden is. Ik heb hier nooit over nagedacht omdat ik aan het begin van het semester nog niet zo gebruiksvriendelijk websites heb ontwikkeld als aan het einde van het semester. Deze heuristische evaluatie van mijn portfoliowebsite heeft bijgedragen bij het creƫren van nieuwe inzichten tijdens het ontwikkelen van een product of website.

HeuristischeEvaluatie.pdf

Terug naar User Experience & User Centered Design (UXU) Terug naar boven