Proftaak (PTM)

Product- en Procesverantwoording

Uiteindelijke verantwoording

Opdracht

Voor de beoordeling door de begeleidend proftaakdocent levert je groep hier een Product- en Procesverantwoording in als één pdf-bestand. Deze verantwoording weegt mee bij het beoordelingsproces op jouw individuele eindassessment. Hoe beter je gemaakte keuzes uitlegt, hoe beter het is.

De Product- en Procesverantwoording behandelt de volgende onderwerpen.

1. Productverantwoording. Hoewel in de eerste plaats de brand guide geldt als verantwoording van het product, kan in de product- en procesverantwoording een nadere onderbouwing staan van gemaakte keuzes. Voorwaarde is dat de brand guide een beschrijving van alle voor de branding gebruikte mediaproducten bevat.

2. Procesverantwoording.

2.a. Beschrijving van de werkwijze van de groep in elke Sprint (Oriëntatie, Ontwerp, Bouwen, Testen en Denk Groter, Realisatie). Benoem voor elke Sprint de gebruikte onderzoekstrategieën (Veld, Bieb, Lab, Showroom, Werkplaats) en de gebruikte onderzoekmethoden (interview e.d.).

2.b. Het projectdocument uit Sprint1.

2.c. Het peer assessment uit Sprint3.

2.d. Een overzicht met de kenmerkende voorbeelden van de individuele bijdragen van alle groepsleden (moodboards, schetsen, ontwerpen, HTML/CSS-versies enzovoort).

Uitvoering

Het eerste dat we hebben gedaan was de proefversie van het document erbij pakken om te kijken wat we al hadden en wat beter kon. Hierna heb ik een document gemaakt met de gehele Pa’s Mooiste styling en zijn hierin gaan werken. Onderdelen zoals de individuele bijdrages werden individueel gedaan terwijl andere onderdelen overlegd werden door de groep.

Feedback

Verbeter de individuele bijdrages, ze zien er zo rommelig uit doordat ze niet allemaal dezelfde structuur hebben.

Reflectie

Het maken van dit document heeft mij geleerd hoe je met een grote groep een document opnieuw inricht en als het waren een nieuw leven inblaast. Verder draagt het verantwoorden van producten en het proces bij de persoonlijke ontwikkeling van mij als media designer doordat ik na het maken van een werk omdraai en bekijk hoe ik deze weg heb afgelegd en hoe ik hier ben gekomen.

Product- en Procesverantwoording.pdf

Terug naar Proftaak (PTM) Terug naar boven