Proftaak (PTM)

Proefversie Product- en Procesverantwoording

Proefversie van product- & procesverantwoording

Opdracht

De tussentijdse Product- en Procesverantwoording behandelt de volgende onderwerpen.

1. Productverantwoording. Hoewel in de eerste plaats de brand guide geldt als verantwoording van het product, kan in de product- en procesverantwoording een nadere onderbouwing staan van gemaakte keuzes.

2. Procesverantwoording.

2.a. Beschrijving van de werkwijze van de groep in elke Sprint (Ori├źntatie, Ontwerp, Bouwen). Benoem voor elke Sprint de gebruikte onderzoekstrategie├źn (Veld, Bieb, Lab, Showroom, Werkplaats) en de gebruikte onderzoekmethoden (interview e.d.).

2.b. Het projectdocument uit Sprint1.

2.c. Het peer assessment uit Sprint3.

2.d. Een overzicht met de kenmerkende voorbeelden van de individuele bijdragen van alle groepsleden (moodboards, schetsen, ontwerpen, HTML/CSS-versies enzovoort).

Uitvoering

Het maken van de proefversie van het product- en procesverantwoording document ging vrij makkelijk. We hebben ieder een eigen stuk laten maken. Hierdoor was het al vrij snel klaar. Ook omdat een groot deel grotendeels uit de brand guide kon worden gehaald.

Reflectie

Het maken van deze proefversie gaf een indruk van hoe het uiteindelijke document eruit kwam te zien. Dit soort proefversies zijn makkelijk om feedback op te geven en te kijken of alles er wel in zit.

PROEF PRODUCTPROCESVERANTWOORDING FINAL.pdf

Terug naar Proftaak (PTM) Terug naar boven