Proftaak (PTM)

Projectdocument

Plan van aanpak voor de proftaak

Opdracht

De groep levert het projectdocument. Daarin staat het algehele plan van aanpak voor de proftaakopdracht Branding Experience. Oftewel, de werkmethode die jouw groep gaat hanteren om aan het eind van het semester de gevraagde producten op te leveren en de proftaak tot een goed einde te brengen. De opgestelde samenwerkingsovereenkomst en de geaccordeerde debriefing vormen belangrijke input voor het projectdocument.

Inleveren als pdf-bestand. Ruim voor je het projectdocument inlevert heb je een conceptversie ervan besproken met je proftaakbegeleider en alle feedback verwerkt.

Uitvoering

Het projectdocument was zeer snel verdeeld, iedereen deed een eigen deel. Deze hebben we hierna nog enkele keren doorgelezen om te kijken naar spelling en zinsbouw.

Feedback

Spelling en zinsbouw beter controleren - document heeft prettige uitstraling - de inhoud mag veel zakelijker geformuleerd worden: kortere zinnen, to-the-point - ik heb jullie nog niet zien scrummen - goed dat er meteen al resultaten van onderzoek gedeeld worden - daar mag best meer van komen.

Reflectie

Het opstellen van het projectdocument heeft mij geleerd om een bepaalde scope te maken zodat je niet te veel of te weinig gaat maken in de geplande periode. Hiermee weet je wat je wilt afmaken/krijgen tijdens een bepaalde periode. Deze methode zal ik vaker gebruiken voor het maken van aanpak plannen.

Projectdocument.pdf

Terug naar Proftaak (PTM) Terug naar boven