User Experience & User Centered Design (UXU)

Storyboard II

Digitale storyboard

Opdracht

Werk je Storyboard verder uit. Verwerk de feedback op je verhaallijn en werk de losse tekeningen verder uit. Kies zelf of je digitaal of handmatig wil werken. Vaak is het een goed idee om eerst met de hand dingen uit te tekenen, en de tekeningen vervolgens in Photoshop te bewerken en in te kleuren.

Lever de tweede versie van het storyboard in.

Uitvoering

Ik ben begonnen met het digitaal maken van mijn eerste storyboard. Vanaf hier heb ik verschillende iteraties gemaakt op mijn tweede storyboard om al tot een product te komen dat bijna af is. Door het storyboard te maken op de website https://www.storyboardthat.com kon ik de emoties van de hoofdpersoon goed weergeven. Dit is belangrijk voor een storyboard waar het voor een groot deel gaat om de emotie van de hoofdpersoon. Niet alleen bij de muziek maar ook bij het zien van bepaalde dingen.

Feedback

Stap tussen 1 en 2 is een beetje onduidelijk. Waarom is die persoon daar en wat is daar nu precies te doen? Misschien makkelijker om nog iets met de band te doen of iets duidelijker maken dat er op het tweede plaatje achter komt dat het Moeders Mooiste is.

Reflectie

Door meerdere malen feedback te hebben verkregen van de eindgebruiker heb ik meerdere iteraties kunnen maken op mijn originele storyboard. Met de verschillende gemaakte iteraties is het makkelijk om mijn iteratief proces weer te geven en heb ik mijn eindgebruiker bij het maken van een product betrokken.

storyboard2.pdf

Terug naar User Experience & User Centered Design (UXU) Terug naar boven