Rubrix voor Design & Development (DED)

Hover over een leerdoel die geselecteerd is om toelichting te krijgen

Criterium Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende
Concept & Iteratie De student heeft een uniek, uitdagend en experimenteel eindproduct gerealiseerd dat tijdens de eerste sprint m.b.v. een functioneel ontwerp en een conceptbeschrijving overdrachtelijk is uitgewerkt. De student heeft a.d.h.v. feedback en nieuwe inzichten het concept tussentijds meerder keren verbeterd en/of aangepast. Dit resulteert in meerdere POC's met experimenten om het eindproduct te realiseren. De student heeft een eindproduct gerealiseerd dat tijdens de eerste sprint m.b.v. een functioneel ontwerp en een conceptbeschrijving overdrachtelijk is uitgewerkt. De student heeft a.d.h.v. feedback en nieuwe inzichten het concept tussentijds meerder keren verbeterd en/of aangepast. De student heeft een eindproduct gerealiseerd dat vooraf beschreven is m.b.v. een functioneel ontwerp en een concept beschrijving. Aan de hand van verzamelde feedback en nieuwe kennis is het concept overdrachtelijk uitgewerkt. De student heeft geen eindproduct gerealiseerd dat vooraf beschreven is.
Code De student heeft zelfstandig een mediaproduct gerealiseerd met basale en zinvolle combinaties van PHP, MySQL, JavaScript, HTML5 en CSS. Van alle front- en backend functionaliteiten zijn per sprint Proof Of Concepts gemaakt (voorzien van uitleg en codecommentaar) en deze vormen gezamenlijk het eindproduct. Daarbij worden libraries ingezet om code of algoritmes te vereenvoudigen. De student heeft zelfstandig een mediaproduct gerealiseerd met basale en zinvolle combinaties van PHP, MySQL, JavaScript, HTML5 en CSS. Van alle front- en backend functionaliteiten zijn per sprint Proof Of Concepts gemaakt (voorzien van uitleg en codecommentaar) en deze vormen gezamenlijk het eindproduct. De student heeft zelfstandig een mediaproduct gerealiseerd met basale en zinvolle combinaties van PHP, MySQL, JavaScript, HTML5 en CSS. Daarvan zijn enkele Proof Of Concepts gemaakt (voorzien van uitleg en codecommentaar) en deze vormen gezamenlijk het eindproduct. De student heeft niet zelfstandig een mediaproduct gerealiseerd met PHP, MySQL, JavaScript, HTML5 en CSS.
Code verantwoording & gemaakte conceptkeuze De student kan exact uitleggen hoe het eindproduct werkt en heeft dit tijdens het realisatieproces adekwaat gedocumenteerd door elk functioneel onderdeel afzonderlijk en per sprint uit te werken in een POC met bijbehorende documentatie. Hierbij is inzichtelijk gemaakt welke programmeer- en ontwerpkeuzes hebben bijgedragen aan het uiteindelijke ontwerp. De student kan exact uitleggen hoe het eindproduct werkt en heeft dit tijdens het realisatieproces per sprint adekwaat gedocumenteerd. Hierbij is inzichtelijk gemaakt welke programmeer- en ontwerpkeuzes hebben bijgedragen aan het uiteindelijke ontwerp. De student kan gedetailleerd uitleggen hoe het eindproduct werkt en heeft dit tijdens het realisatieproces adekwaat gedocumenteerd. Hierbij is inzichtelijk gemaakt welke programmeer- en ontwerpkeuzes hebben bijgedragen aan het uiteindelijke ontwerp. De student kan niet gedetailleerd uitleggen hoe het eindproduct werkt en heeft dit tijdens het realisatieproces niet gedocumenteerd.
Terug naar DED