Rubrix voor Proftaak (PTM)

Hover over een leerdoel die geselecteerd is om toelichting te krijgen

Criterium Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende
Oordeelsvorming De student kan de keuzes in (de aanloop naar) zijn producten uitstekend onderbouwen en verdedigen. Heeft regelmatig feedback gevraagd en hierop gereflecteerd. De onderbouwing is gebaseerd op onderzoek, relevante online bronnen/ literatuur, goed vormgegeven en overtuigend. De student kan de keuzes in (de aanloop naar) zijn producten goed onderbouwen en verdedigen. Heeft tussentijds bovendien regelmatig feedback gevraagd en hier ook iets mee gedaan. Hij laat reflectie op het geleerde zien. De student heeft minimale feedback gevraagd, kan zijn keuzes in het proces en producten onderbouwen en heeft hiervoor tastbaar bewijs geleverd. Hij kan onderzoeksstrategie├źn herkennen, benoemen en toepassen. De student kan de keuzes in (de aanloop naar) zijn producten en niet goed onderbouwen en/of heeft te weinig feedback gevraagd om tot een goed product te komen.
Communicatie De student - is zich bewust van zijn/haar rol in de groep en spreekt groepsgenoten indien nodig aan op samenwerking - heeft bij presentatie een goede verdediging op (kritische) vragen De student - kan afstemmen met anderen, staat open voor kritiek, toont initiatief binnen een groep, denkt in het belang van de groep - presenteert zelfverzekerd en inspirerend De student kan - met een vooraf gesteld doel, afstemmen met anderen en tot gezamenlijk gedragen, beargumenteerde producten en processen komen - een verzorgde presentatie met een heldere opbouwgeven, duidelijk uitleggen en toelichten De student heeft niet laten zien dat hij/zij adekwaat kan samenwerken/een heldere/duidelijke presentatie kan geven
Leervaardigheden De student - kan zijn sterke punten en ontwikkeling in beeld brengen in meerdere iteratieslagen, reflecteert hierop en toont dit aan de hand van eigen werk aan - heeft een uitzonderlijk (onderbouwd) interactief zelfportret gemaakt De student - kan zijn sterke punten en ontwikkelpunten benoemen, reflecteert daarop en laat aan de hand van eigen werk zien waar dat uit blijkt - heeft een inspirerend en uniek interactief zelfportret gemaakt en kan zijn keuzes onderbouwen De student - weet van zichzelf wat zijn sterke punten en ontwikkelpunten zijn en kan dit onderbouwen met concrete voorbeelden en/of koppelen aan zijn portfolio. - heeft vormgegeven aan zijn passie/talent in een beargumenteerd zelfportret De student - kan (in overleg met zijn SLBer) zijn tips en tops niet benoemen / weet niet wat zijn sterke punten en ontwikkelpunten zijn - kan geen vormgeven aan een interactief zelfportret
Portfolio Het portfolio is compleet en professioneel opgemaakt. De student toont hiermee aan dat hij de samenhang en interdisciplinariteit tussen de aangeboden vakken begrijpt en heeft een goed beeld van zijn mogelijke rol in het vakgebied van IMD. Uit het portfolio blijkt bovendien dat hij de vakinhoud concreet weet toe te passen op zijn portfolio. Het portfolio is compleet. De student toont aan dat hij de samenhang en interdisciplinariteit tussen de aangeboden vakken begrijpt en heeft een goed beeld van zijn mogelijke rol in het vakgebied van ICT en Media Design. Het portfolio is compleet en de student toont aan dat hij de samenhang en interdisciplinariteit tussen de aangeboden vakken begrijpt. De student heeft een indicatie van zijn mogelijke rol in het vakgebied van ICT en Media Design. Het portfolio is niet compleet. De student toont hierdoor niet voldoende aan dat hij de samenhang en interdisciplinariteit tussen de aangeboden vakken begrijpt en/of heeft nog geen volledig beeld van zijn mogelijke rol in het vakgebied van IMD.
Terug naar PTM