Rubrix voor Strategie & Concept (SCO)

Hover over een leerdoel die geselecteerd is om toelichting te krijgen

Criterium Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende
Merkstrategie en visual identity onderscheidend en passend bij opdracht(gever), onderbouwd op basis van onderzoek en analyse Student verkrijgt door analyse diepgaand inzicht in het merk. Dit wordt vervolgens vertaald in een krachtig merkconcept en visual identity, passend bij merk en doelgroep en positionering is onderscheidend tov concurrent. Student verkrijgt door analyse inzicht in het merk. Dit wordt vervolgens vertaald in een merkconcept en visual identity, passend bij merk en doelgroep. Er is nagedacht over de positionering tov concurrent. Student onderbouwt desgevraagd gemaakte keuzes rondom merkconcept en visual identity op basis van merk-, markt- en doelgroepanalyse. Kan gemaakte keuzes niet goed onderbouwen.
Experimenteert, in een iteratief proces, met beeldende technieken en zet de resultaten om tot onderscheidende uitingen Student experimenteert indien mogelijk in de breedte om verschillende opties te verkennen, en werkt kansrijke resultaten in meerdere iteraties diepgaand uit. Dit proces leidt tot uitingen die voor deze student maar misschien ook voor de beroepspraktijk nieuw en dus onderscheidend zijn. Student experimenteert soms in de breedte om verschillende opties te verkennen, en werkt kansrijke resultaten in iteraties uit. Dit proces leidt tot uitingen die voor deze student nieuw en onderscheidend zijn. Na sturing docent durft de student een experiment aan te gaan. Gebruikt feedback om kansrijke resultaten in iteraties uit te werken. Dit proces leidt tot uitingen die voor deze student nieuw zijn. Student heeft moeite om te experimenteren en is te snel tevreden over eigen werk. Laat daardoor geen ontwikkeling in uitingen zien.
Gebruikt voorbeelden uit de beroepspraktijk als inspiratie en leidraad om te komen tot verbetering van beroepsproducten Student gebruikt voor iedere opdracht zelfstandig gevonden meerdere relevante voorbeelden uit de beroepspraktijk. Onderbouwt de keuze waarom deze voorbeelden geschikt zijn, en past ze op zinnige wijze toe ter verbetering van beroepsprodukt. Student gebruikt relevante voorbeelden uit de beroepspraktijk. Begrijpt waarom voorbeelden geschikt zijn, en past ze op zinnige wijze toe ter verbetering van beroepsprodukt. Student kijkt (evt na sturing door docent) naar relevante voorbeelden uit de beroepspraktijk. En gebruikt deze ter verbetering van het beroepsprodukt. Student gebruikt te weinig voorbeelden uit de beroepspraktijk.
Kiest voor mediaproducten die bijdragen aan doelen en aansluiten bij doelgroep en werkt deze consistent uit passend bij visual identity Student onderbouwt de middelenstrategie bestaande uit online en offline middelen en werkt deze conceptmatig uit, goed passend bij de visual identity. De student snapt hoe online en offline middelen elkaar kunnen versterken en past dat toe om gestelde strategische doelen optimaal te bereiken. Student onderbouwt de middelenstrategie bestaande uit online en offline middelen en werkt deze conceptmatig uit, passend bij de visual identity. Student kan de gekozen middelenstrategie onderbouwen en werkt de middelen volgens de visual identity uit. Student kan de gekozen middelen niet koppelen aan doelen doelgroep en gekozen strategie en/of de uitwerking van de middelen past slecht bij visual identiy.
Terug naar SCO