Rubrix voor User Experience & User Centered Design (UXU)

Hover over een leerdoel die geselecteerd is om toelichting te krijgen

Criterium Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende
Prototyping toegepast en prototyping skills verbeterd Reflectie op het leerproces en zet het geleerde in de volgende iteratie door, skills verbeterd tot een niveau dat aanvaardbaar is in een professionele setting. Heeft in het portfolio gereflecteerd op het leerproces, bijv. door inzicht te laten zien in inzet van prototypes, en verbetert zijn skills iedere keer als hij ermee aan de slag is. Heeft meer dan 3 verschillende prototypes gemaakt, heeft aantoonbaar prototyping skills verbeterd. Heeft minder dan 3 prototypes gemaakt, skills zijn niet verbeterd
Heeft eindgebruikers betrokken Reflectie op het leerproces en zet het geleerde in de volgende iteratie door. Heeft in het portfolio gereflecteerd op het leerproces. Heeft eindgebruikers op verschillende manieren betrokken in het ontwikkelproces, stelt testplan op voor user test. Heeft eindgebruikers minder dan 2 x betrokken in proces; stelt een geen of onvolledig testplan op.
Gemaakte ontwerpkeuzes onderbouwd vanuit gebruikers perspectief Reflectie op het leerproces en zet het geleerde in de volgende iteratie door. Heeft in het portfolio gereflecteerd op het leerproces. Maakt ontwerpkeuzes, en kan deze verantwoorden, op basis van analyse van resultaten van gebruikersonderzoek. Analyse en/of daaruit voortvloeiende ontwerpkeuzes zijn afwezig of onvolledig.
Terug naar UXU